صادرات سرامیک کف پردیس طرح نوشا به چین

برای صادرات سرامیک کف پردیس طرح نوشا به دیگر کشور های جهان مانند چین باید کیفیت محصولات تولیدی کارخانه ها افزایش پیدا کند تا شرکت های بازرگانی توانایی صادرات آن

ادامه مطلب